Objava prve izmjene dokumentacije EV04/2017

Objava prve izmjene Dokumentacije o nabavi u postupku javne nabave EV 04/2017 za subjekte koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi za predmet nabave: Nabava i implementacija ERP sustava. Cjelokupnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

Integracija Mobilisisa sa Sixfoldom
Mobilisis na Truck bussines fairu u Beogradu

Mobility driven by technology

ADDRESS
Mobilisis d.o.o.
Varaždinska ulica - odvojak II 7
42000 Varaždin – Jalkovec, CROATIA
PHONE
E-MAIL
+385 (0) 42 311 777
FINS US ON
  • Mobilisis Facebook
  • Mobilisis Twitter
  • Mobilisis YouTube
  • Mobilisis LinkedIn
LEGAL NOTICE
All rights reserved Mobilisis d.o.o. 2020.
CROATIAN ONLY.